Gentili Signore e Signori, il sito www.in-media.si utilizza i cookie, che sono destinati a registrare le visite. Questo sito non fa uso di cookie che contengono le tue informazioni personali.

Non si consente l'utilizzo dei cookies su questo sito?
SlovenianItalian
 
 
LINK
coppe medaglie link 
Condizioni generali d'acquisto

NAKUPOVALNI PORTAL www.coppe-medaglie.com UPRAVLJA PODJETJE IN MEDIA d.o.o., V NADALJNIH BESEDILIH PONUDNIK. ČE OBIŠČETE NAŠ NAKUPOVALNI PORTAL ALI PREKO NJEGA KUPUJETE SE MORATE STRINJATI S SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA, ZATO JIH SKRBNO PREBERITE.

Portale web di vendita www.coppe-medaglie.com è gestito e amministrato dall'azienda In media d.o.o., in seguito denominata “venditore”. Se desiderate visitare e acquistare attraverso il portale di vendita sopra indicato dovete accettare le presenti “Condizioni generali d'Acquisto”, pertanto Vi invitiamo di leggerle attentamente.


PODATKI O PODJETJU:

FIRMA: IN MEDIA d.o.o.
SEDEŽ: VIPAVSKA CESTA 14, ROŽNA DOLINA, 5000 NOVA GORICA , SLOVENIJA
ŠT. VPISA V SODNI REGISTER: 1/02384/00
MATIČNA ŠTEVILKA: 5608635
DAVČNA ŠTEVILKA: 74953222
ID. ŠT. ZA DDV: SI74953222, SMO ZAVEZANCI ZA DDV.
E-POŠTA: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
TEL.: 00386 5 333 27 96
FAX: 00386 5 333 27 97
TTR: 04750-0000587386

DATI AZIENDALI:

Nome Azienda: IN MEDIA d.o.o.
Sede legale e operativa: VIPAVSKA CESTA 14, ROŽNA DOLINA, 5000 NOVA GORICA , SLOVENIJA
Reg. Imp.: 1/02384/00
Numero di matricola: 5608635
P.IVA : 74953222
P.IVA – codice internazionale (VAT CODE): SI74953222, soggetto passivo
E-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript ;
Posta elettronica è protetta contro posta indesiderata, Gli utenti per per visitare la pagina elettronica necessitano di Javascript.

TEL.: 00386 5 333 27 96
FAX: 00386 5 333 27 97
Conto IBAN: SI56 0475 0000 0587 386; SWIFT/BIC: KBMASI2XGOR


1. CENE
VSE CENE SO NAVEDENE V EUR IN VSEBUJEJO DDV. CENE ZA POSAMEZNE ARTIKLE VELJAJO OB ODDAJI NAROČILA, V ČASU PRED IN PO TEM SE CENE LAHKO SPREMINJAJO.

PREZZI
Tutti i prezzi sono espressi in EUR e sono comprensivi di IVA. I prezzi sono validi al momento dell'emissione dell'ordine, i prezzi visualizzati prima o dopo l'emissione dell'ordine possono essere differenti rispetto al prezzo visualizzato al momento dell'ordine. Tutti i prezzi sono espressi in EUR e sono comprensivi di IVA.


2. NAČINI PLAČILA
PONUDNIK OMOGOČA KUPCEM NASLEDNJE NAČINE PLAČILA:

  1. Z GOTOVINO OB PREVZEMU BLAGA, 
  2. PO PREDRAČUNU Z NAKAZILOM NA BANČNI RAČUN PONUDNIKA, 
  3. PO RAČUNU (samo pravne in fizične osebe s sklenjeno pogodbo s ponudnikom),
KUPEC PREJME RAČUN NA PAPIRJU Z RAZVIDNIMI STROŠKI .

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il venditore offre le seguenti modalità di pagamento:
  1. in contrassegno/contanti al momento di ricevimento merce
  2. attraverso Bollettino postale (in Slovenia) con il versamento su conto corrente postale del venditore
  3. con Bonifico Bancario (valido soltanto per persone fisiche e giuridiche previa stipula di contratto di vendita con il venditore.)
     

L'acquirente riceve la fattura su carta intestata del venditore con il dettaglio di prezzi ed eventuali spese di spedizione e imballaggio.


3. NAROČILO
KO KUPEC POŠLJE NAROČILO PREJME OBVESTILO DA JE BILO NAROČILO UVRŠČENO V ČAKALNO VRSTO. V TEJ FAZI LAHKO KUPEC V ROKU DVEH UR PREKLIČE NAROČILO. PONUDNIK KUPCU POTRDI ALI ZAVRNE NAROČILO MAKSIMALNO V DVEH DELOVNIH DNEH. V TEM ČASU PONUDNIK PREVERI ALI JE BLAGO DOBAVLJIVO V RAZUMNEM ROKU. OB NAROČILU KUPEC PONUDNIKA OBVESTI O ŽELJENEM ROKU DOBAVE BLAGA. MOREBITNA KUPOPRODAJNA POGODBA MED PONUDNIKOM IN KUPCEM SE BO HRANILA NA SEDEŽU PODJETJA IN MEDIA d.o.o.

ORDINE

Effettuato l'ordine d'acquisto, l'acquirente riceve l'avviso d'inserimento nella lista d'attesa. Dal momento del ricevimento d'avviso da parte del venditore, l'acquirente ha tempo di 2 ore per richiamare, e quindi annullare l'ordine d'acquisto. Il venditore si riserva di confermare o annullare l'ordine d'acquisto. Durante questo tempo il venditore controlla la disponibilità e/o eventuale approvvigionamento della merce in tempo ragionevole. Si prega il compratore di dare  la specifica dei tempi di consegna desiderati della merce. L' eventuale contratto originale di vendita verrà conservato nella sede legale dell'azienda IN MEDIA d.o.o..


4. POŠILJANJE BLAGA IN STROŠKI DOSTAVE
PONUDNIK POŠLJE NAROČNIKU BLAGO PREKO POŠTE ALI S KATERIM DRUGIM DOSTAVLJALCEM PAKETOV. PAVŠALNI STROŠEK DOSTAVE ZNAŠA 15 EUR /POŠILJKO. PONUDNIK NAROČNIKA OBVESTI PO ELEKTRONSKI POŠTI ALI PO TELEFONU KDAJ JE BILA POŠILJKA ODPOSLANA. ČE KUPEC BLAGA NE PREJME V NEKAJ DNEH OD ODPOŠILJANJA, O TEM NEMUDOMA OBVESTI PONUDNIKA. PONUDNIK V TEM PRIMERU RAZIŠČE OKOLIŠČINE IN O TEM OBVESTI KUPCA. 

MODALIT
À DI CONSEGNA E SPESE DI SPEDIZIONE
La merce sarà consegnata mediante la spedizione Postale o altri corrieri abilitati. Spese di spedizione e consegna ammontano a 15 EUR/Spedizione-normale (contrasegno 35 EUR/ spedizione). Il venditore comunica all'acquirente la data di spedizione attraverso la posta elettronica o per telefono. In caso di mancata consegna della merce dopo alcuni giorni dalla spedizione, l'acquirente si impegna di verificare con il coriere e di comunicare al venditore dell'accaduto. Il venditore assistera nella verifica della situazione e comunica all'acquirente quanto riscontrato in merito.


5. ODSTOP OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA
NAROČENO BLAGO LAHKO VRNETE ( V ORIGINALNI EMBALAŽI IN NEPOŠKODOVANO ) V TRIDESETIH DNEH BREZ POJASNILA (BREZ NAVEDBE VZROKA). DENAR ZA VRNJENO BLAGO VAM BOMO VRNILI NAJKASNEJE V PETNAJSTIH DNEH OD VRNITVE BLAGA. STROŠKE, KI NASTANEJO OB VRNITVI IN STROŠKE DOSTAVE NE VRNEMO – NOSI JIH KUPEC. O NAMERAVANEM VRAČILU MORA KUPEC PISNO OBVESTITI PONUDNIKA V PETNAJSTIH DNEH OD PREJETJA BLAGA PO ELEKTRONSKI POŠTI. VRNJENO BLAGO MORA BITI NERABLJENO, NEPOŠKODOVANO IN V ORIGINALNI EMBALAŽI. VRAČILU MORA KUPEC PRILOŽITI TUDI KOPIJO RAČUNA. BLAGA, KI JE POSLANO Z ODKUPNINO, PONUDNIK NI DOLŽAN SPREJETI. ARTIKLE, KI SO POTISKANI, GRAVIRANI ALI KAKO DRUGAČE NAREJENI PO MERO KUPCA NI MOGOČE VRNITI.

DIRITTO DI RECESSO E RESO DELLA MERCE
La merce può essere resa nella sua confezione originale ed integra(non danneggiata) entro 30 giorni dal ricevimento, senza specificare il motivo della resa. Entro 15 giorni dal ricevimento della merce il venditore provvederà al rimborso della stessa. Le spese d'imballo e spedizione di resa sono a carico dell'acquirente. Il reso della merce va comunicato per iscritto tramite posta elettronica entro 15 giorni dalla consegna. La merce resa deve essere inutilizzata, integra, priva di danni, confezionata nell'imballo originale accompagnata da copia della fattura. Il venditore non è tenuto ad accettare la merce in contrassegno a suo carico. Il diritto di recesso non e valido per la merce fatta su misura per il cliente (con le stampe, incisioni,...)


6. REKLAMACIJE
ČE JE BLAGO, KI STE GA PREJELI NEUPORABNO ALI POŠKODOVANO, TO PRIJAVITE IZVAJALCU DOSTAVE - KI NAREDI ZAPISNIK; NAM GA LAHKO V PETNAJSTIH DNEH VRNETE. ČE JE MOGOČE GA BOMO ZAMENJALI V NASPROTNEM PRIMERU PA VRNILI DENAR. POŠILJKI MORA KUPEC PRILOŽITI KOPIJO RAČUNA, NATANČEN OPIS POŠKODBE OZ. NAPAKE NA ARTIKLU (ŠE BOLJE FOTOGRAFIJO). ČE UGOTOVIMO, DA JE NEUPORABNOST ARTIKLA OZ. POŠKODBA POSLEDICA VAŠEGA NEPRAVILNEGA RAVNANJA, VAM REKLAMACIJE NE BOMO PRIZNALI.

RECLAMI

In caso di ricevimento della merce inutilizzabile e/o danneggiata, l'acquirente si deve rivolgere al coriere per fare il verbale della lesione; dopo ha la possibilità di resa della stessa entro 15 giorni dalla consegna. Il venditore, se possibile, procederà all'eventuale sostituzione della merce o in caso contrario provvederà al rimborso. Il reso dovrà essere accompagnato dalla copia della fattura e descrizione dettagliata del danno o difetto riscontrato (FOTOGRAFATO). In caso di documentazione non conforme e/o insufficiente, e/o accertamento che il danno è la conseguenza dell'uso inappropriato/scorretto da parte dell'acquirente, il reclamo sarà considerato infondato, quindi senza diritto di sostituzione/rimborso.


7. GARANCIJA
ARTIKLI IMAJO GARANCIJO, LE ČE JE TAKO NAVEDENO NA GARANCIJSKEM LISTU. GARANCIJA VELJA LE OB STRIKTNEM UPOŠTEVANJU NAVODIL NA GARANCIJSKEM LISTU. ROKI DO KATERIH GARANCIJA VELJA SO NAVEDENI NA GARANCIJSKEM LISTU OZ. RAČUNU. ČE IMA ARTIKEL GARANCIJO JE TO NAVEDENO V OPISU NA SPLETNI STRANI, ČE TE INFORMACIJE NI, POMENI, DA ARTIKEL GARANCIJE NIMA. 

GARANZIA

Gli articoli sono coperti da garanzia soltanto se questa viene dichiarata sull'apposito certificato di garanzia. La garanzia, se presente, è valida soltanto se le allegate istruzioni d'uso siano state completamente osservate e rispettate. Il periodo di garanzia è indicato nel certificato di garanzia o su fattura di vendita. Se l'articolo è venduto con garanzia, tale condizione viene espressa nella descrizione presente su pagina elettronica presente nel portale di vendita. Se l'informazione sulla garanzia dell'articolo non è presente nella descrizione significa che l'articolo non ne è provvisto.


8. PRAVICA DO ZASEBNOSTI
VSI OSEBNI PODATKI SE BODO UPORABLJALI IZKLJUČNO ZA POŠILJANJE RAČUNOV, PONUDB, PROSPEKTOV, itd. OSEBNI PODATKI NE BODO PREDANI TRETJI OSEBI.

TRATTAMENTO E RISERVATI DI DATI

Tutti dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini di invio fatture, offerte e materiale informativo. I dati personali non saranno divulgati a terzi.


9. KOMUNIKACIJA MED PONUDNIKOM IN UPORABNIKOM
PONUDNIK LAHKO KOMUNICIRA Z UPORABNIKOM TELEFONSKO, PO ELEKTRONSKI POŠTI OZ. DRUGIH SREDSTEV ZA KOMUNICIRANJE NA DALJAVO, RAZEN ČE MU TO UPORABNIK PREPOVE.

COMUNICAZIONE TRA IL VENDITORE E L'ACQUIRENTE

Il venditore può comunicare con l'acquirente attraverso la posta elettronica o altri mezzi telematici a distanza, salvo disposizioni diverse da parte dell'utente.


10. ODVEZA ODGOVORNOSTI
VSE SLIKE IN FOTOGRAFIJE SO SIMBOLIČNE IN NE ZAGOTAVLJAJO LASTNOSTI IZDELKOV. DOBAVNI ROKI, CENE IN DRUGE INFORMACIJE SE VČASIH SPREMENIJO TAKO HITRO, DA PONUDNIK NE USPE AŽURIRATI VSEH PODATKOV. V TAKIH PRIMERIH BO PONUDNIK OBVESTIL KUPCA O VSEH SPREMEMBAH KASNEJE IN KUPCU OMOGOČIL PREKLIC NAROČILA OZ. MENJAVO IZDELKA ČE BO TO MOGOČE. 

MANLEVA

Tutto materiale fotografico a titolo visivo non garantisce le caratteristiche degli articoli in vendita.
Tempi di consegna della merce, i prezzi e altre informazioni possono variare velocemente rendendo impossibile l'aggiornamento dati in tempo reale. In caso di variazioni di informazioni il venditore si impegna di comunicare all'acquirente gli eventuali aggiornamenti, dando la possibilità all'acquirente di annullare l'ordine o, ove possibile, cambiare l'articolo.


11. PRITOŽBE
UPORABNIKI SE LAHKO V PRIMERU TEŽAV OBRNEJO NA TEL.: 00386 5 333 27 96 ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI. PONUDNIK BO V PETNAJSTIH DNEH ODGOVORIL NA PRITOŽBO OZ. OBVESTIL UPORABNIKA KOLIKO ČASA BO PRITOŽBO OBRAVNAVAL. PONUDNIK SI BO PRIZADEVAL, DA SE MOREBITNI SPORI REŠIJO SPORAZUMNO V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU. ZA VSE SPORE JE SICER PRISTOJNO SODIŠČE V NOVI GORICI – SLOVENIJA. V SLUČAJU DVOMA ALI SPORA VELJAJO LE SPLOŠNI POGOJI V SLOVENSKEM JEZIKU.

ARBITRATO E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie possono essere comunicate attraverso il numero telefonico +386 5 333 27 96, oppure tramite la posta elettronica. Il venditore risponderà alla controversia entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. L'acquirente si impegna di collaborare per la risoluzione della controversia nel minor tempo possibile.
Le controversie riguardanti eventuali vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità della merce fornita saranno devolute alla cognizione esclusiva di un arbitro nominato dalle parti di comune accordo, ovvero, in difetto di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Nova Gorica.
Fermo restando le risultanze dell’eventuale suddetta perizia arbitrale, il foro esclusivamente competente per la risoluzione di qualsiasi controversia è quello di Nova Gorica – Slovenia. In caso di dubio o controversie, le unice valide sono le Condizioni Generali d'acquisto in lingua Slovena.


12. DOSTOPNOST ARTIKLOV
NAČELOMA SO ARTIKLI DOSTOPNI V TREH DO TRIDESETIH DNEH. PONUDNIK SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DA IZDELEK DOSTAVI V ROKU DEVETDEST DNI. ZA DOBAVNE ROKE POSAMEZNIH ARTIKLOV SE OBRNITE NA PRODAJALCE.

TEMPI DI CONSEGNA

Solitamente gli articoli vengono consegnati entro un minimo di tre e un massimo di trenta giorni dalla data del ordine. Il venditore si riserva il diritto di consegnare la merce entro novanta giorni. Per i tempi di consegna di singoli articoli rivolgersi al personale.

 
copyright © 2005, IN MEDIA d.o.o.
  Izdelava spletnih strani In media TopWEB